FN verkar vara en typiskt manlig institution, i alla fall att döma av organisationens hittillsvarande generalsekreterare. Dessutom är de nordiska länderna överrepresenterade med två stycken av åtta. Vet du vilka de är?

Tavlorna på de manliga generalsekreterarna är skänkta av Iran till FN.

Tema nummer 173 i 365 Foton 2010.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,