Bilder från Eslöv och övriga världen

Eslöv 100 år 2011: Norrevångsskolan

Min första skola var Byskolan, som nu är jämnad med marken för att ge plats åt nya hyreshus. Jag minns än min första lärare och hur matsalen såg ut. Då på 1960-talet gick man fortfarande i skolan på lördagar.

1968 gick jag i femman och det året stod den nya Norrevångsskolan färdig. Vår klass delades, hälften flyttades till Ekenässkolan och hälften till Norrevångsskolan. Där gick jag ut nian 1973.

År 2000 återinvigdes skolans högstadiedel efter en omfattande och välbehövlig ombyggnad och vid invigningen talade Bodil Jönsson. Idag ser det ut så här vid skolan.

Huvudentrén till Norrevångsskolans högstadiedel Huvudentrén till högstadiedelen.

Jordgloben vid Norrevångsskolan Mellan de olika paviljongerna finns små innergårdar. Här står en jordglob som är tillverkad av elever vid gymnasieskolan.

Detta inlägg skickar jag från min mobil och hoppas det fungerar som det ska.

Detta är inlägg 52 av (minst) 100 i Eslöv 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om