För drygt sex år sedan köpte jag mitt livs första bostadsrätt efter att ha flyttat runt i Sverige och världen ett otal gånger. Men innan dess bodde jag granne med brandstationen. Mitt emot Eslövs brandstation finns ett gammalt hus, det enda hus med adress Brandgatan i Eslöv. Du kan skymta lite av den röda tegelbyggnaden i reflektionerna på den sista bilden. Varje lördag förmiddag drog brandmännen ut sina stora bilar på platsen utanför och tvättade dem. Det var i början ett populärt lördagsnöje för mina pojkar. Mindre populärt var kanske att varje gång det var utryckning så skreks det i megafonerna utåt gatan. Men även sådant vänjer man sig vid och jag tror att de helt slutade med det under senare år.

Gatuskylt med Fredsgatan - BrandgatanBrandstationenBrandstationen

Detta är inlägg 94 av (minst) 100 i Eslöv 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om ,