Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Solglöd

Det är egentligen inte huset i sig som är det jag vill visa i den här bilden utan i stället väggmålningen ”Solglöd”. Målningen syns extra tydligt nu när trädens grenar är så kala. Om några månader kommer det att vara betydligt sämre med sikten. Huset ligger längs Kanalgatan med gaveln mot Västergatan. Jag har faktiskt visat den här gaveln tidigare, med ett foto från hösten 2011. Då fick jag ha en annan vinkel för att se hela målningen. Olle Lindqvist målade 1986.

På innergården, i bilden till vänster om gaveln, finns en liten cykelverkstad, Tomassons Cykelverkstad, dit jag brukar gå med min cykel när den behöver fixas. De hjälpte mig också efter olyckan i somras då jag behövde låna en cykel i väntan på att min egen skulle repareras.

Väggmålningen Solglöd genom grenverk

Detta är inlägg 35 i #blogg100 och inlägg 16 i Hundra hus 2013.