Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Svaneholms slott

Idag har jag fått åka på utflykt i jobbet och varit med på en sammankomst på Svaneholms slott i Skurups kommun. Det är minsann inte var dag jag blir inbjuden till ett slott så kameran fick förstås följa med.

Svaneholms slott byggdes på 1500-talet, dvs på den tiden Skåne fortfarande var danskt. Den förste slottsherren var Mourids Jepsen Sparre men den utan tvekan mest kända slottsherren var Rutger Macklean som under sin levnad 1742-1816 hann genomföra många reformer inom lantbruk och utbildning. Efter att 1782 ha ärvt Svanehoms slott med dess dåligt skötta mark där bönderna var tvungna att göra dagsverken innan de kunde bruka sina egna små lotter, införde han enskiftet. Bönderna slapp dagsverket och fick i stället arrendera mark, men tvingades också flytta ut till de nya lotterna. För att få bönder att bruka arrendemarken införde Macklean fem års fritt arrende och femton års skattefrihet. Inom utbildningsområdet var Macklean influerad av den schweiziska pedagogen Pezzalotti och lät grunda två skolor i närheten av Svaneholm.

Svaneholm slott ägs nu av en andelsförening och i slottet finns ett museum, en restaurang och möjligheter till kurser och konferenser. Till jul organiseras en populär julmarknad som brukar ha många besökare och resten av året förstås mängder av andra aktiviteter. Vill du bli en av slottsägarna går det faktiskt bra och är inte alls dyrt. Köp minst fem andelar på vardera 30 kronor.

Svaneholms slottsallé med slottet och stora träd

I morse gick jag den här vägen mot slottet.

Konferenssalen på Svaneholms slott

En av de här stolarna satt jag på idag och följde vad som hände längst fram i den blå salen där föreläsarna avlöste varandra.

Hus 24 i Hundra hus 2013 och inlägg 78 i #blogg100.