Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Örtofta kraftvärmeverk

Förra söndagen när jag var på slottsbesök i Örtofta, passade jag även på att fotografera kraftvärmeverket som byggs av Skanska på uppdrag av Lunds Energi och där man beräknar trygga försörjningen på fjärrvärme för Eslöv, Lund och Lomma och även el för motsvarande halva Eslövs årsbehov. Nästa år ska bygget vara klart. Värmeverket kommer att använda bl.a. skogsavfall från Skåne och Småland som råvara och bidrar alltså inte till något ytterligare koldioxidutsläpp.

Örtofta kraftvarmeverk med träd i förgrunden

Hus 33 i Hundra hus 2013