Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Örtofta slott

I söndags var jag på slottsbesök, det kunde du läsa när jag presenterade bilderna på Örtofta kyrka. I första bilden här nedan ser du kyrkan i snåren bakom Örtofta slott. Slottet har en något rörig historia, tycker jag. Först var det ett gods på 1000-talet och senare en slags borg på 1400-talet och sedan byggdes det till och förändrades till det utseende det har idag där det ligger vid Bråån.

Örtofta slott vid Bråån

Bråån flyter nära slottet på sin väg mot den större Kävlingeån.

Köer av slottsbesökare vid huvudentrén

I söndags fick man komma in i det privatägda slottet och få en kort guidning av slottsherren Peter Melinder. Det var populärt.

Baksidan av slottet med bron över Bråån

På den rangliga bron tar man sig gående mot slottet från kyrkan som ligger vänster om bilden på denna sidan Bråån.

Hus 32 i Hundra hus 2013