Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Lampaffären Reggiani

Ännu en byggnad från Albiate i Italien kommer här. Den här stora och annorlunda lampbutiken med utställningslokaler dominerar infarten till byn när man kommer på landsvägen söderifrån. Egentligen vet jag inte så mycket om den, men tycker om den så speciella arkitekturen. Bilderna tog jag vid mitt senaste besök vid månadsskiftet maj-juni. Kan du förresten genom att titta på bilderna och läsa bildtexterna fundera ut vid vilken tid på dygnet jag tog dem?

Lampbutiken söderifrån

Kommer man körandes från söder ligger byggnaden till vänster.

Lampbutiken norrifrån

När man passerat och vänder sig mot söder ser byggnaden ut så här.

Hus 42 i Hundra hus 2013