Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Tåbelund

Det här är min vårdcentral, dvs. den jag har tecknat mig på och även den som är närmast. Det var också min arbetsplats i mitten på 1970-talet då jag jobbade i det kök som servade långtidsvården som då inrymdes i en del av byggnaden. Själva vårdcentralen öppnade 1969 och i folkmun gick den under namnet treläkarstationen eftersom det fanns just tre läkare som arbetade här. Nu arbetar betydligt fler här och det finns även distriktssköterskemottagning, barnmorska och ett Familjens hus i kommunal regi.

Tåbelunds vårdcentral från parkeringen Entrén till Tåbelunds vårdcentral

Hus 44 i Hundra hus 2013