Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Barsebäcks kärnkraftverk

”Vad ska väck? Barsebäck”, skanderades det på många håll under 1970- och 1980-talen. Det tog ändå många år innan Barsebäcks kärnkraftverk 2005 definitivt stängde ner den sista av de två reaktorerna som hade varit i drift sedan 1977. Den första reaktorn stod klar redan 1975 och revs 1999. Under 2020 är det tänkt att man ska börja nedmonteringen av reaktorerna.

Bilden tog jag i förra veckan från Lomma hamn.

Barsebäcks kärnkraftverk

Jag minns engagemanget runt folkomröstningen 1980, då svenskarna skulle rösta om de ville fortsätta utveckla kärnkraften eller ej. Tage Danielsson var en perosn som ironiserade mycket efter kärnkraftsolyckan i Three Mile Island i Harrisburg, Pennsylvania där en total härdsmälta var mycket nära. Det var nog första gången en sådan stor olycka inträffade och innan dess hade man lovordat kärnkraften som mycket säker. Lyssna här på hans monolog om sannolikhet.

I folkomröstningen fanns tre olika linjer att välja mellan: Linje 1 förespråkade en fortsatt användning av kärnkraft och en utökning av de sex dåvarande reaktorerna, linje 2 sa att man skulle utveckla kärnkraften från de sex till sammanlagt 12 reaktorer för att därefter avveckla alla och linje tre menade att man skulle avveckla direkt och satsa på förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Linje 2 var den som med knapp marginal fick flest röster och man kom överens om att kärnkraften skulle avvecklas 2010. Och det vet vi ju nu hur det blev med det beslutet. Själv röstade jag på linje 3 och gick omkring med ett gulrött ”Kärnkraft? Nej tack!”-märke.

Hus 64 i Hundra hus 2013