Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Frihetens kapell

Stiftsgården Åkersberg ligger även ett litet kapell, Frihetens kapell som ritades av Lundaarkitekten Lennart Welin och stod klart1993. Det ligger väldigt vackert i grönskan och är fantastiskt fint inrett med stora ljusa ytor där det anordnas olika konstutställningar. Mina bilder gör nog inte kapellet riktigt rättvisa. Det var faktiskt i kapellet jag satt på konferens i veckan som gick.

Frihetens kapell utifrån Frihetens kapell inuti

Hus 62 i Hundra hus 2013