Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Museum of Contemporary Art (MCA), Sydney

Den ursprungliga byggnaden är från 1950-talet men vad jag kan förstå har man ganska nyligen gjort en tillbyggnad till det här museet. Det var i den nyare delen jag hittade den vackra entrén. Bilderna tog jag veckan före jul.

Den äldre delan av muséet. Den nyare delen av muséet. Skylt vid entrén - och jag. Entrétrappan Konstverket "Tabula Rasa"

Hus 93 i Hundra hus 2013