Bilder från Eslöv och övriga världen

Björklund i #blogg100

Jag såg att Tommy lagt ut ett inlägg om Jan Björklunds senaste utspel och jag kan ju inte låta bli att uttrycka mina tankar jag också eftersom jag tillhör de där eftertraktade lärarna som Björklund nu vill premiera med en liten penningsumma efter examen.

Jan Björklund på matematikbiennalen i Stockholm, januari 2008.

Så här lite får lärarna av Jan Björklund.

Fram tills för några år sedan var jag fullt upptagen med att undervisa i såväl matematik, fysik, biologi, kemi och teknik som geografi och spanska. De två senare ämnena är inte lika väl sedda av dig Björklund, utan det är de fyra förstnämnda du tycker är så viktiga att du är villig att betala alla nyutexaminerade lärare med behörighet i de ämnena 25 000 kr per ämne, upp till maximalt 75 000 kr. Tror du verkligen på fullaste allvar att fler kommer att söka till matematisk/naturvetenskaplig/teknisk lärarutbildning med detta ynka lockbete? Och framför allt, tror du verkligen de kommer att stanna kvar i yrket någon längre tid?

Analysera i stället situationen. I stort söker sig idag något fler studenter till lärarutbildningarna än tidigare, men inom de naturvetenskapliga ämnena är det inte alls så många som inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena. Så har det nog varit ganska länge – och kanske alltid – eftersom de som är intresserade av matematik, naturvetenskap eller teknik i stället väljer ingenjörsutbildningar som ger betydligt mer i livsinkomst än vad en ämneslärare kan få ihop. Samhällsvetare och humanister tror jag är mer intresserade av arbete med människor och därför också i högre utsträckning väljer lärarbanan.

När jag i slutet på 1970-talet skulle välja universitetsutbildning tvekade jag länge mellan ingenjörsutbildning och lärarutbildning. Jag tror inte att löneskillnaden då var så stor som nu. Det som avgjorde mitt val till förmån för läraryrket var alltså inte den kommande lönen utan i stället att jag skulle få förmånen att arbeta med människor. Och så ska det vara. Den som inte vill arbeta med unga människor ska inte söka sig till lärarutbildningen.

Det som skulle kunna få fler till de matematiskt/naturvetenskapliga lärarutbildningarna tror jag i stället kan vara att överlag höja lärarlönerna, men framför allt att förbättra arbetsmiljön för alla lärare. Då blir läraryrket attraktivt igen och fler kommer automatiskt att söka sig även till de matematiskt/naturvetenskapliga lärarutbildningarna. Dessutom kommer de som redan är verksamma som lärare att stanna kvar och inte överge yrket. Det jag gjorde p.g.a. arbetsmiljön.

Bänkar vid Lunds universitet

Kanske dags att bänka sig vid universitetet igen? Och jodå, jag pluggar här innevarande år, men inte till lärare.

Inlägg 2 i #blogg100