Bilder från Eslöv och övriga världen

Veckans fönstertema: Valfritt

Så här en knapp vecka efter att alla röstberättigade i EP-valet haft möjlighet att välja fritt vem som ska representera dem i Europaparlamentet passar det väl bra att låta alla fönsterfotografer välja fritt vilket fönster som ska representera Veckans fönster nummer 269. Utmaningen att välja bland alla de alternativa fönster du har är säkert lika stor som att välja bland de alternativ du eventuellt hade i EP-valet. Ja, sedan finns förstås alternativet att inte välja något fönster/parti alls – det är också ett val. Fast jag avstår inte utan valde parti i söndags och väljer fönster i morgon. Vad gör du?

Valsedlar i ställ

Ett av dessa partier uteslöt jag direkt när jag skulle välja vilken valsedel jag ville lägga ner i mitt valkuvert och det var faktiskt inte alls någon utmaning att låta bli att välja det som börjar på S.