Bilder från Eslöv och övriga världen

Korsning i #blogg100

För länge sedan, när jag gick i högstadiet, var jag skolpolis. Sådana finns inte mer tor jag. Åtminstone har jag inte sett sådana sedan jag själv var en. Därför är det bäst att jag förklarar vad en skolpolis var för något. Jo, som skolpolis skulle jag gå upp lite tidigare en morgon i veckan, ta på mig ett vitt band som sträckte sig från axeln och snett över bröstet och bege mig till en trafikerad korsning på väg till skolan där ganska många elever skulle passera. Där ställde jag mig längst fram vid trottoaren, beredd att gå en bit ut i gatan och sträcka båda armarna vågrätt ut från kroppen och hejda såväl cyklister som gångtrafikanter som var på väg till skolan, ja, om det var många bilar som kom på gatan de skulle korsa. Kom det inga bilar, tog jag ner armarna och lät alla passera.

I lördags cyklade jag förbi den korsning där jag en gång i tiden stod så många morgnar och hejdade mina skolkamrater från att ge sig ut i den hårt trafikerade gatan. Nu är det tvärtom en ganska ödsligt eftersom trafiken leds en helt annan väg. Inte heller många tåg går förbi på järnvägen i närheten, den du ser på första bilden. Men nästa år beräknas tågen passera här lite oftare då man öppnar upp för trafik mellan Eslöv och Helsingborg. Innan dess ska det bli en planskild korsning så att tågen går för sig och resterande trafik slipper hejdas av fällda järnvägsbommar. Då kommer det inte längre att se ut så här.

Gatan upp mot järnvägskorsningen

Till vänster i bild stod jag skolpolis. Vid husgaveln fanns förr en speceriaffär där många elever handlade godis.

Gammalt ruckel i grönt

Innan man kommer fram till korsningen passerar man det här gamla rucklet. Järnvägen går upp till vänster efter huset.

Inlägg 89 i #blogg100