Bilder från Eslöv och övriga världen

Grundskolans sista dag i #blogg100

Många gånger har jag undrat vad det var som gjorde att det trots allt gick bra för mig i livet, att jag efter avslutad grundskola faktiskt lyckades komma på rätt köl. Mer än en gång har jag också funderat på var jag hade befunnit mig i samhället om jag varit ordentlig och skött mig i skolan i högstadiet och inte helt struntat i läxor och t.o.m. i lektioner. Men jag inser att mina undringar aldrig kommer att få ett svar, tiden har gått, jag är där jag är och kan inte gå tillbaka och ändra något.

Sista dagen i nian, den 8 juni 1973, togs ett klassfoto. Redan på morgonen hade jag tillsammans med några andra tjejer påbörjat festandet för att fira att skolan släppte sitt grepp om oss och att vi äntligen var fria från tvånget att sätta oss i en skolbänk och delta i lektioner som inte intresserade oss. Jag minns många tillfällen då jag var en mycket uppkäftig, arg och ifrågasättande elev som utmanade många av mina lärare på olika sätt. Det hände att jag blev utkörd från lektionerna då och då. Men enstaka lärare lyckades få kontakt med mig på ett positivt sätt och dem respekterade jag. Speciellt minns jag min svensklärare som tog mig på allvar och lyssnade på vad jag sa och inte lät sig utmanas. I vuxen ålder när jag hade återvänt till min hemstad och fått lärarjobb på min gamla högstadieskola hade hon bytt till en tjänst på gymnasieskolan, dit jag en dag hade ett ärende och stötte på henne. Vad glad jag blev när hon mindes mig efter så många år och sa något i stil med: ”Du var verkligen rebellisk men också intelligent.”

Ja, trots att jag helt struntade i skolan, lyckades jag snappa upp så pass mycket på lektionerna att jag gick ut med 3,9 i betygssnitt. Endast ett alternativ stod på min gymnasieansökan och egentligen ville jag inte alls söka in utan i stället börja jobba direkt, men lät mig övertalas av yrkesvalsläraren att åtminstone söka någon utbildning. Redan veckan efter avslutningen hade jag fått jobb. Det var enkelt på den tiden. Under sommaren insåg jag att det jobbet nog inte var det rätta för mig och tackade ja till den terminskurs jag hade sökt och kommit in på.

Klassfoto på 9A

Avslutningsdagen gick i festandes tecken från morgon till sent på kvällen men inte alla var påverkade på samma sätt.

Inlägg 14 i #blogg100