Bilder från Eslöv och övriga världen

Folkomröstningen om kärnkraft i #blogg100

Redan innan jag flyttade från Lund upp till Umeå hade kärnkraftsdebatten kommit igång ordentligt. Efter olyckan i Harrisburg i mars 1979 ställdes allt högre krav på en folkomröstning om kärnkraft. Tage Danielsson gav sig in i debatten och än idag kan man med behållning lyssna på hans monolog om sannolikheter, ett genialt framträdande. Folkkampanjen mot kärnkraft bildades 1980 (men redan 1978 hade föregångaren Folkkampanjen mot Atomkraft bildats) och drev ett idogt arbete för att vi skulle satsa på andra energikällor än kärnkraft.

Jag minns att vi på korridoren på Bohus nation i Lund målade symbolen för Atomkraft? – Nej tack! på ett plank precis utanför ytterdörren. I Umeå fortsatte debatterna och den 23 mars 1980 ägde folkomröstningen rum. Eftersom röstlängden hade fastställts medan jag fortfarande var folkbokförd i Lund fick jag poströsta i Umeå. Några dagar innan vallokalerna öppnades la jag min röst på linje 3, vilket innebar att jag röstade för att kärnkraften skulle avvecklas inom tio år, inga nya verk skulle startas och att alternativa energikällor skulle utvecklas. Det var linje 2 som fick en knapp ledning av antalet röster. Detta alternativ sa att kärnkraftsverken skulle avvecklas i den takt som inte orsakade störningar i energiförsörjningen, färdigställda verk skulle startas, dvs. tolv stycken totalt, och att samhället skulle ha det övergripande ansvaret för energiproduktionen. Linje 1 hade ungefär samma formulering, dvs. att kärnkraftverken skulle byggas ut till totalt tolv och sedan skulle de avvecklas.

Ännu idag har vi elva tio mer eller mindre fungerande kärnkraftverk och det är endast två i skånska Barsebäck som stängts helt. Den sista reaktorn togs ur drift 2005 och vad jag förstår ska man börja riva inom kort och 2018 ska den första rivningsetappen vara klar 2018.

Jag tog nog ganska tidigt ställning mot kärnkraft och bar också en liten sol på min jacka. Många brev jag fick hade också solar på kuverten och kampanjvykort skickades över hela Sverige. Jag fick också ett vykort från Österrike från någon okänd person som uppmanade mig att rösta nej till kärnkraft. Några av breven och vykorten ser du i bilden här.

Brev och vykort

Inlägg 34 i #blogg100