Bilder från Eslöv och övriga världen

Dag 3: Den kubanska flaggan

Överallt i Havanna syns den kubanska flaggan i rött, blått och vitt. Flaggan skapades enligt Wikipedia 1848 och antogs officiellt 1902 då landet blev erkänt som självständigt från Spanien, men med ett stort inflytande från USA i landets inrikes- och utrikespolitik, vilket bl.a. innebar att USA avsatte Kubas förste president Thomas Estrada. USA:s inflytande över landet märks i flaggans färger och i mitten på 1800-talet ville exilkubaner i USA som deltog i befrielsekampen från Spanien att landet skulle bli en delstat i USA. Inte förrän vid revolutionen 1959 bröts definitivt USA:s inblandning i Kubas politik, kanske något som också bidragit till den frostiga relationen mellan länderna.

De här tre flaggbilderna tog jag på revolutionsmuseet.

Kubas flagga

Flaggans tyg är så tunt att man genom det skymtar en hyllning till Fidel Castro.

Kubas flagga

I Havanna fläktar det alltid och vinden får flaggan att lyfta.

Kubas flagga

När flaggan lyfts av vinden händer det att den fastnar och inte längre hänger lika rakt.