Bilder från Eslöv och övriga världen

Eslövssilhuett

Går du från östra Eslöv mot centrum längs Ringsjövägen – som senare byter namn till Östergatan – lutar gatan ganska mycket neråt. Du ser då några av de högre byggnaderna i stan skjuta upp sina silhuetter i horisonten. I den här bilden ser du kyrktornet men bakom grenverket skymtar förutom ett kråkbo, också vårt nya vattentorn.

Silhuett av Eslöv med grenar, kyrktorn och vattentorn