Bilder från Eslöv och övriga världen

Fredagsfönster i Eslöv

För några år sedan visade jag fönster här varje fredag, men nu är det ”slutfönstrat” sedan lång tid tillbaka. Det här fönstret hittar du på ett hus i slutet av Södergatan i Eslöv. Men du måste komma söderifrån för att upptäcka det eftersom husgaveln det sitter på vetter mot söder. För några år sedan hade det en målning med geometriska figurer och det tror jag faktiskt jag visat. Detta, med den lite ledsna pojken, har jag däremot inte visat förr.

Målat fönster på tegelvägg.