Bilder från Eslöv och övriga världen

Gasverket i Eslöv

Öster om centrum låg en gång ett gammalt gasverk vars kontorsbyggnad nu omvandlats till en slags ungdomsgård. Ja, ungdomsgård hette på i min ungdom sådana platser där ungdomar samlades. Numera verkar de heta mötesplatser. Detta hus är en sådan och kallas alltså Mötesplats Gasverket, vilket syns på den stora skylt som möter dig om du kommer från Eslövs centrum längs Östergatan – Ringsjövägen. På varje fönster längs gatan till höger i bilden finns dessutom små lappar med namnet.

Husgavel med staket och skylt med texten Gasverket.