Bilder från Eslöv och övriga världen

Skuggad på Ringsjövägen i Eslöv

Om du går österut från Stora torg i Eslöv, går du först på Östergatan. Några korsningar efter att du gått under järnvägen byter gatan namn till Ringsjövägen. Någonstans där passerar du det här gula planket. Vägen här gick jag många gånger i min barndom från det jag fyllt tio år och vi flyttat till Bergaområdet, Eslövs eget miljonprogram, där vi flyttade in i en modern lägenhet efter att ha lämnat rivningslägenheten på Västergatan.

Skuggor av tre träd på gult plank