Bilder från Eslöv och övriga världen

Vid Södergatans slut

Promenerar man från centrala Eslöv söderut längs Södergatan (Ja, vad annars skulle den gatan heta?) och precis passerar Malmöhuset till vänster i fotot, dyker Hans Asplunds skapelse upp, vårt vackra, vita medborgarhus, som förra året fyllde 60 år. Fotot tog jag i söndags.

Solblank gata med Malmöhuset och medborgarhuset.