Bilder från Eslöv och övriga världen

Eslövs nyaste gång- och cykelväg

När sommaren var på ingång för några månader sedan fick vi en ny gång- och cykelbana i Eslöv. Sedan dess har jag cyklat på den ett otal gånger under mina mestadels ensamma cykelturer i och runt Eslöv. Cykelbanan sträcker sig längs ett gammalt järnvägsspår som fått ligga kvar och ge lite atmosfär åt området som annars är lite tråkigt. Det är en njutning att cykla på en alldeles nyanlagd cykelbana och bara idag har jag cyklat på den två gånger. Sträckningen är från Ystadsvägen i söder och norrut till Stinstorget där tunneln under järnvägen börjar. Den här bilden tog jag i början på september då snälltåget norrifrån precis kommit in till stationen. Till höger i bilden ser du det  gamla järnvägsspåret som inte längre är i drift. Gång- och cykelvägen löper parallellt till vänster om spåret.

Gammalt järnvägsspår och cykelbana