Bilder från Eslöv och övriga världen

Felplacerat

För en dryg vecka sedan öppnades den nyasfalterade och omgjorda cykelbanan som leder österut från vårt omdanade Stora torg. Jag kom då cyklande från öster under baneporten (ett väldigt lokalt namn för viadukten under södra stambanan som klyver staden i två delar). Precis när jag kom upp mot korsningen där Storgatan och Bastugatan korsar Östergatan, höll jag nästan på att cykla på en lyktstolpe, placerad precis mitt i cykelbanan. Jag stannade och tog ett mobilfoto som jag sedan la upp på Instagram där jag fick en hel del kommentarer. I veckan som följde gjordes inslag både i lokalradion och lokalpressen om den olycksaliga lyktstolpen och efter besiktning kom ansvariga fram till att ritningen lästs fel av entreprenören. Där stolpen placerats i marken skulle själva lampan varit, dvs. några meter upp, och själva stolpen skulle stått i skarven mellan gångbanan och cykelbanan. I väntan på att stolpen ska flyttas till sin rätta plats har nu varningsmarkeringar satts upp och så vitt jag vet har inga olyckor skett. Nedanstående bild tog jag igår, fredag.

Nerfarten under järnvägsviadukten med cyklist vid lyktstolpen.