Bilder från Eslöv och övriga världen

Betsäsongen är här

I Örtofta strax utanför Eslöv ligger Sveriges enda kvarvarande sockerbruk. Just nu ser man betor längs varje liten åker. De ligger i långa rader och väntar på att köras till bruket i närheten för att bli hackade och processade så att socker utvinns. Om jag minns rätt innehåller sockerbetor ungefär 18 procent socker så det blir mycket spill i fabriken.

Idag gick jag en promenad vid Ellinge, inte så långt från sockerbruket, och fångade lite av sockerbetsskörden som höll på att samlas ihop. Vägen var ganska lerig, speciellt i backen upp från Ellinge mot Sallerup och som bara är en liten grusväg med en mittremsa av gräs och sten. Jag mötte ett par som beklagade sig lite över att deras skor blev leriga. Det blev mina förstås också men när jag sedan hittade några vattenpölar, fick jag av det värsta.

Lång rad med sockerbetor längs lerig asfaltsväg.
Längs den smala vägen vid Ellinge slott såg jag den första långa raden av betor.
Silhuett av person, träd och sockerbetshög.
Vid backen med kastanjeträden låg ytterligare en lång rad med betor och väntade.
Traktorsläp som lämnar betor i den befintliga raden av betor.
Raden av sockerbetor blev allt längre och längre när skörden fylldes på.
Sockerbetor i närbild.
En närmare titt på sockerbetorna.