Bilder från Eslöv och övriga världen

Alter Elbtunnel

Under floden Elbe går en gammal tunnel mellan de olika delarna av Hamburg. Det är en gång- och cykeltunnel och verkar vara flitigt använd. Tunneln stod klar redan 1911 och är drygt 400 meter lång. På båda sidor om tunneln finns stora varuhissar som slukar mängder av människor som tar sig upp eller ner. På de två sista bilderna ser du hissarna vid den nedre delen i anslutning till själva tunneln.