Bilder från Eslöv och övriga världen

Torre dei Lamberti

Endast en dag var vi i Verona innan vi på kvällen tog tåget tillbaka till Seregno för att bli hämtade av släkten. Trots allt hann vi se i stort sett hela den gamla historiska staden. Det här blir det sista inlägget från vår dagsutflykt till Verona.

Lambertitornet byggdes på 1100-talet och det var förstås släkten Lamberti som lät uppföra det. En hiss går upp till tornets topp på 84 meters höjd. Från tornet kan man se ner på två olika torg: piazza delle Erbe och piazza  dei Signori/piazza Dante. På piazza Dante står en skulptur av Dante. Dante Alighieri föddes i Florens någon gång runt 1265. Han fick p.g.a. sin politiska aktivitet fly Florens och bodde under sju år i Verona. På den tiden fanns ju inget enat Italien utan landet bestod av stadsstater där man också hade olika språk – eller rättare sagt dialekter. Dante anses vara den som gjorde att just den dialekt som talades i Florens kom att bli det förhärskande språket i landet genom sitt litterära verk La divina commedia – på svenska Den gudomliga komedin – som han skrev på den italienska man pratade i Florens och inte på latin som annars var det vanliga skriftspråket på den tiden. Boken är en klassiker som ingår som obligatorisk läsning i de italienska skolorna. Verket består av tre olika delar: Helvetet, Skärselden och Paradiset.