Dags att bryta serien med naturfoton och publicera något helt annat, fast kanske ändå inte.

I jobbet fick jag tillfälle att åka till Malmö på en sammankomst som anordnades av Länsstyrelsen i Skåne och där det diskuterades klimatanpassning på olika sätt. Bl.a. fick vi lyssna på samhällsbyggnadschefen i Perstorp som berättade hur de i juli förra året drabbades av ett skyfall som förstörde tillfartsvägar och översvämmade byggnader. Ett skyfall man tidigare trott var något som aldrig kunde drabba kommunen. Månaden därefter drabbades Malmö på ungefär samma sätt och ännu pågår saneringar i byggnader som översvämmades.

Det diskuterades hur man skyddar samhällets funktioner mot sådana här händelser som p.g.a. klimatförändringar orsakade av oss själva blir allt vanligare. Ett första steg är att kartlägga de risker som finns och därefter åtgärda och förebygga på olika sätt. Och det görs allt mer. På kvällen samma dag jag varit i Malmö såg jag på nyheterna att Kristianstad blivit rankad som den svenska kommun som är bäst på klimatanpassning. Man har bl.a. byggt skyddsvallar för att hejda vatten att dränka delar av staden.

Efter en mycket intressant förmiddag satte jag mig och fortsatte diskussionen på restaurangen Kryddloftet på Sankt Gertrud, en vacker gammal byggnad i centrala Malmö som ofta är värd för olika konferenser, och fick mig en god lunch.

Entré till restaurangen Kryddloftet

Inlägg 69 i #blogg100