Bilder från Eslöv och övriga världen

Hundra hus 2013: Stazione Centrale di Milano

Från den nyare italienska arkitekturen förflyttar jag mig till den något äldre, från förra seklet. Centralstationen i Milano är en pampig byggnad med enorm inre höjd i flera våningar. Den är Italiens näst största (störst är förstås Roms Stazione Termini) och ersatte 1931 den gamla stationen vid Piazza della Repubblica, inte så långt därifrån. Arkitekt var Ulisse Stacchini som vann arkitektävlingen som utlystes redan 1912. Under andra världskriget utnyttjades spår 21 för att transportera judar till koncentrationslägren. Rulltrapporna byggdes på 1950-talet.

De här bilderna tog jag i slutet på oktober.

Centralstationen från Piazza Duca d'Aosta Den stora entréhallen Rulltrapporna i entréhallen Rulltrapporna i den inre hallen Snabbtåg vid en perrong

Hus 60 i Hundra hus 2013