Bilder från Eslöv och övriga världen

8 mars i #blogg100

Lisa på Onekligen la för ett tag sedan ut en lista med tio bloggteman om feminism och som hon bad sina läsare att skriva sin uppfattning om. Jag tänkte jag skulle haka på och börjar idag den åttonde mars med listans första punkt:

Det här är feminism för mig

Samma möjligheter och rättigheter för alla människor oavsett kön. Ingen ska behöva bli förödmjukad eller diskriminerad p.g.a. sitt kön. Könstillhörigheten ska inte vara det som bestämmer hur ens livsvillkor ska se ut. Min bild av ett samhälle där inte längre en feministisk kamp behövs betyder t.ex. att:

  • Den första frågan som ställs när ett barn föds alltid är ”Gick allt bra?” i stället för ”Vad blev det?”
  • Pojkar får leka med dockor och flickor med bilar utan att få konstiga och könsstereotypiska kommentarer.
  • Det är helt naturligt att alla föräldrar tar lika stort ansvar för hem och barn.
  • Alla har samma rätt till utbildning.
  • Alla yrken har ungefär samma status, trots att en del är dominerade av kvinnor och andra av män, och därmed ungefär samma lön.

Och idag den åttonde mars bänkar jag mig på en blå bänk i Katoomba, två timmars resa från Sydney. Där ser jag också att kvinnorna står för utvägen.

Katoomba station med skylt på "Ladies"

Inlägg 8 i #blogg100